[1]
Greve, A. og Løndal, K. 2012. Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. Nordisk barnehageforskning. 5, (nov. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.447.