[1]
Bjørgen, K. 2012. Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. Nordisk barnehageforskning. 5, (okt. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.418.