[1]
Otterstad, A.M. og Andersen, C.E. 2012. Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold. Nordisk barnehageforskning. 5, (okt. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.415.