[1]
Farstad, G.R. 2012. Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier. Nordisk barnehageforskning. 5, (jan. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.317.