[1]
Løvgren, M. og Gulbrandsen, L. 2012. How early and how long?. Nordisk barnehageforskning. 5, (jan. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.318.