[1]
Stefansen, K. 2012. Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?. Nordisk barnehageforskning. 5, (jan. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.319.