[1]
Berge, A. 2012. "Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole. Nordisk barnehageforskning. 5, (jan. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.312.