[1]
Palludan, C. 2009. En tidlig barndom med perspektiver. Nordisk barnehageforskning. 2, 1 (mar. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.248.