[1]
Bae, B. 2009. Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?. Nordisk barnehageforskning. 2, 1 (mar. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.246.