[1]
Gjervan, E.K. 2013. Lekens dramaturgi - nye muligheter for barneteatret?. Nordisk barnehageforskning. 6, (mai 2013). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.385.