[1]
Insulander, E. og Svärdemo Åberg, E. 2014. Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola. Nordisk barnehageforskning. 7, (jul. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.779.