[1]
Fønnebø, B. og Rolfsen, C.N. 2014. Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 7, (jan. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.742.