[1]
Hjort, M.-L. og Pramling, N. 2014. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. Nordisk barnehageforskning. 7, (jun. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.610.