[1]
Eriksson, A. 2014. Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Nordisk barnehageforskning. 7, (apr. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.576.