[1]
Ahlskog-Björkman, E. 2014. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan. Nordisk barnehageforskning. 7, (jun. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.343.