(1)
Hagen, T. L. Hvilken Innvirkning Har Barnehagens Fysiske Utemiljø På Barns Lek Og De Ansattes Pedagogiske Praksis I Uterommet. nbf 2015, 10.