(1)
Ackesjö, H. Den Komplexa väven Att Organisera för Barns övergångar till Och från förskoleklass. nbf 2015, 11.