(1)
Eriksson, A.; Beach, D.; Svensson, A.-K. Förskolechefens Ansvar Och Uppdrag I Ett Kommunalt förvaltningsperspektiv. nbf 2015, 11.