(1)
Alvestad, M.; Berge, A. Svenske førskolelærere Om læring I Planlegging Og Praksis Relatert Til Den Nasjonale læreplanen. nbf 2009, 2.