(1)
Nygård, M. Kvalitet I læring I Barnehagen. En Analyse Av Styringsdokumenter Fra OECD Og Norge. nbf 2015, 11.