(1)
Björklund, C.; Nilsen, M.; Pramling Samuelsson, I. Berättelser Som Redskap för Att föra Och följa Resonemang. nbf 2016, 12.