(1)
Larsen, A. K.; Slåtten, M. V. Jeg Er En sånn Hverdagspedagog! Barnehagestyreres Profesjonelle Handlingsrom for å Styrke barnehagelæreres Anvendelse Av fagspråk. nbf 2017, 14.