(1)
Nome, D. Øystein. De Yngste Barna Og Tingene Deres – En ANT-Analyse Av Lek I småbarnsavdelinger. nbf 2017, 14.