(1)
Sæbbe, P.-E.; Samuelsson, I. P. Hvordan Underviser barnehagelærere? Eller gjør Man Ikke Det I Barnehagen?. nbf 2017, 14.