(1)
Ackesjö, H. Förskoleklasslärare Som gästarbetare: Gränsmarkeringar via Sociala stängningar. nbf 2010, 3.