(1)
Nordvik, G. K.; Vatne, B. Eksamensoppgaver I barnehagelærerutdanningen I Lys Av formålet Om En Integrert, Profesjonsrettet Og Forskningsbasert Utdanning. nbf 2017, 16.