(1)
Haugset, A. S. Institusjonelt Eiermangfold Og Et Likeverdig Barnehagetilbud. nbf 2018, 17.