(1)
Alnervik, K.; Öhman, C.; Lidén, E.; Nilsson, M. Barn Och vårdnadshavares Minnen Av Deltagande I Pedagogisk Dokumentation. nbf 2018, 17.