(1)
Giske, R.; Tjensvoll, M.; Dyrstad, S. M. Fysisk Aktivitet I Barnehagen: Et Casestudium Av Daglig Fysisk Aktivitet I En Avdeling Med femåringer. nbf 2010, 3.