(1)
Pramling Samuelsson, I. Jan-Erik Johansson - En Forskare Som Vill göra Skillnad. nbf 2019, 18.