(1)
Eide, B.; Winger, N.; Wolf, K. D. Alt Henger Sammen – Hverdagslogistikk Og Små Barns Muligheter for tilhørighet I Barnehagen. nbf 2019, 18.