(1)
Kasin, O. Kultur Som Mangfold Og Enfold I Barnehagen. nbf 2010, 3.