(1)
Lunneblad, J. En målsättning för De Andra: Förskolepedagogers Tal Om Barn Och föräldrar under Planering Och utvärdering På En förskola Med En Kulturellt Blandad Barngrupp. nbf 2009, 2.