(1)
Asplund Carlsson, M.; Pramling, N.; Pramling Samuelsson, I. Från görande till lärande Och förståelse; En Studie Av lärares lärande Inom Estetik. nbf 2008, 1.