(1)
Sopanen, P. Språkmedvetenhet I småbarnspedagogiskt Arbete – Finländska Daghemspedagogers Reflektioner. nbf 2019, 18.