(1)
Essahli Vik, N. . Den føyelige Pedagogen – Kartlegging Som Disiplinering Av Pedagogisk Praksis. nbf 2019, 18.