(1)
Sjöberg, M. F.; Lindgren Eneflo, E. «Man Blir Lite osäker På Om Man gör rätt» – En Studie Om Pedagogers Arbete Med flerspråkighet I förskolan. nbf 2019, 18.