(1)
Ytterhus, B.; Åmot, I. Barn Med Og Uten Funksjonsnedsettelser Og Deltagelse I Forskergrupper – når Og Hvordan Kan Ulike Kvalitative Forskningsmetoder Få Alle Barn Til å Delta I Forskning?. nbf 2019, 18.