(1)
Lafton, T.; Furu, A. Studenters læringsutbytte I barnehagelærerutdanningen – En Problematisering Av erfaringslæringens Plass. nbf 2019, 18.