(1)
Hensvold, I. E. En förändrad Yrkesidentitet: Förskollärares berättelser Fyra Och Tolv år Efter Examen. nbf 2011, 4, 1-16.