(1)
Fimreite, H. Rettleiarrolla I Kollegarettleiing Som Profesjonelt læringsfellesskap I Barnehagen. nbf 2022, 19.