(1)
Tholin, K. R.; Jansen, T. T. Demokratiske Samtaler I Barnehagen?. nbf 2011, 4, 103-114.