(1)
Eidsvåg, G. M. Å høre Til Der Du Bor: Om Foreldres Opplevelser Av tilhørighet Gjennom Barnehagen. nbf 2022, 19.