(1)
Grindland, B. Uenighet Som Demokratisk Praksis I måltidsfellesskapet På småbarnsavdeling. nbf 2011, 4, 75-90.