(1)
Johansson, E. M. Personalens Blick På Barns tillhörighet I förskolan. nbf 2022, 19.