(1)
Kamisaka, Y.; Wergedahl, H. Barnehagelærerstudenters Egenvurdering Av læringsutbytte Gjennom Praksisoppgave «observasjon Av håndhygiene Og måltider I Barnehagen». nbf 2022, 19.