(1)
Ohna, S. E.; Hillesøy, S. Å Legge Til Rette for Kompetanseutvikling I Faglige Fellesskap – Et Samarbeid Mellom Barnehage Og PP-Tjenesten. nbf 2022, 19.