(1)
Holmberg, Y. Musikstunder I förskolepraktik: Samband Mellan Musikens Mening, Aktivitet Och Aktivitetsformer. nbf 2012, 5.