(1)
Emilsson, A.; Pramling Samuelsson, I. Jakten På Det Kompetenta Barnet. nbf 2012, 5.