(1)
Änggård, E. Att Skapa Platser I naturmiljöer: Om Hur Vardagliga Praktiker I En I Ur Och Skur-förskola Bidrar till Att Ge Platser Identitet. nbf 2012, 5.